Algemene voorwaarden

Theatergroep Illuster

Theatergroep Illuster is een vereniging, gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40538764.
Theatergroep Illuster organiseert amateur theatervoorstellingen en -activiteiten en is eigenaar en beheerder van de website www.illuster.net

Toegang

Toegang tot onze voorstelling of activiteit is mogelijk met een toegangsbewijs. U dient het toegangsbewijs te tonen aan de ingang van het theater.

Restitutie

Bij het niet doorgaan van de voorstelling wegens omstandigheden van buitenaf of binnen onze vereniging wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In die gevallen bieden wij restitutie van de entreeprijs of er wordt u een alternatief geboden.
Indien u zelf besluit niet naar de voorstelling te komen wordt in principe geen restitutie gegeven. In voorkomende gevallen kan het bestuur echter besluiten tot restitutie.
Kaarten die niet juist, te veel of foutief aangekocht zijn, worden niet vergoed.

Website

Alle informatie op de website www.illuster.net wordt met zorg samengesteld. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Theatergroep Illuster is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe bestanden en/of websites waarnaar vanaf de website wordt gelinkt.

Auteursrechten

Het is niet toegestaan om enige informatie van deze website, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de vereniging te kopiëren en/of te verspreiden. Toneelstukken en foto’s vallen onder het auteursrecht.

Klachten

Theatergroep Illuster stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt, alleen zo kunnen wij proberen een passende oplossing te vinden en onze service verbeteren. 
U kunt uw bericht sturen naar info@illuster.net

serieuze amateurs