Privacyverklaring

Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’)

Theatergoep Illuster respecteert de privacy van haar theaterbezoekers en van bezoekers van haar website. In deze privacyverklaring vindt u informatie over persoonsgegevens die worden verzameld en de doeleinden waarvoor deze worden gebruikt.

Persoonlijke gegevens die worden bewaard

Theatergroep Illuster houdt persoonsgegevens bij van iedereen die via de website kaarten voor een voorstelling reserveert.
Van hen worden de naam, emailadres en (indien opgegeven) telefoonnummer opgeslagen.

Doeleinden

De persoonsgegevens worden gebruikt voor het afhandelen van en onderhouden van contact met betrekking tot de gemaakte reservering(en) voor een voorstelling.

Delen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden anders dan noodzakelijk voor de uitvoering van de hierboven omschreven doeleinden.
Voor het afhandelen van de betalingen van reserveringen via deze website worden de betalingsgegevens gedeeld met het betalingsplatform Mollie. De privacyverklaring van Mollie vind je hier.
Persoonsgegevens worden verder uitsluitend gedeeld met derden met wie Theatergroep Illuster een overeenkomst heeft om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen, zoals de webmaster.

Bewaartermijn

Theatergroep Illuster bewaart deze persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Cookies

Theatergroep Illuster gebruikt uitsluitend functionele cookies welke vereist zijn om de website goed te laten functioneren.
Er worden geen tracking- of analytische cookies gebruikt.

Beveiliging van de gegevens

Het bestuur van Theatergroep Illuster is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Er is gezorgd voor een goede beveiliging, zowel van de website als van lokale computers. Gegevens worden (digitaal) bewaard onder beheer van de webmaster onder verantwoordelijkheid van het bestuur en de bestanden zijn beveiligd met een wachtwoord.

Inzage in gegevens

Personen waarvan persoonsgegevens zijn opgeslagen hebben te allen tijde het recht om de van hen opgenomen gegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen of te laten verwijderen. Verzoeken tot inzien, wijzigen of het geheel verwijderen van persoonsgegevens kunt u sturen naar info@illuster.net

Contact

Voor verdere toelichting of klachten kunt u contact opnemen met Theatergroep Illuster via info@illuster.net

Autoriteit Persoonsgegevens

Voor alle achtergrondinformatie betreffende de AVG, ook over het geven van tips of het indienen van een klacht, verwijzen wij u naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

serieuze amateurs