Expertmeeting PR

Eind oktober was al de eerste bijeenkomst in het kader van het TA-samenwerkingsproject. Een avond over marketing en publiciteit. Met Sylvia ben ik daar naartoe geweest om te kijken of we Illuster nog wat beter op de kaart kunnen krijgen.

Het leeuwendeel van de avond werd aangejaagd door hoofd Publiciteit van TA, Marlene Kenens; een enthousiast verhaal met veel humor gepresenteerd, daar werd ik wel blij van. De toon was al meteen goed gezet met haar opmerking dat publiciteit een van de meest ondankbare taken is in het theater. Want als een voorstelling een kassucces is, wordt dat doorgaans gezien als dankzij de prestaties op het toneel; maar als er niemand komt kijken is dat de fout van de publiciteit. Ietwat gechargeerd, maar wel herkenbaar. Al moet ik zeggen dat mijn inspanningen altijd zeer gewaardeerd worden binnen Illuster, ik ben de eerste om toe te geven dat het altijd beter kan. Ik had dus veel zin in deze avond.

Kern van haar verhaal was om onszelf af te vragen of onze presentatie wel strookt met het beeld dat wij als theatergroep(en) naar buiten willen brengen. Interessant om over na te denken, en er werden allerlei interessante gezichtspunten aangedragen. Bij de vraag welk merk het beste bij onze groep past kwam ik uit bij de Hema: goede kwaliteit voor een redelijke prijs, modern en toch vertrouwd, en voor elk wat wils.

20-2
foto © Marietta van Regteren Altena

Wat ik leuk vond om te horen van verschillende mensen was dat ze ‘nieuwsgierig’ werden van onze flyers. Dat is precies wat ik wil bereiken, en ik ben eigenlijk nooit erg bezig met het verkopen van het ‘product’ Illuster. Voor ons is dat ook minder belangrijk omdat ons publiek goeddeels wel weet waar Illuster voor staat, maar de voorstellingen zijn ieder jaar heel anders en moeten dus op hun eigen merites verkocht worden.
Maar het is zeker een goed idee om eens na te denken over een ‘smoel’ voor Illuster, zonder dat dat gaat werken als een keurslijf. Voor mij als vormgever is het heerlijk om ieder jaar in grote vrijheid een ontwerp op te bouwen, en als je daar een kader omheen gaat zetten kan dat dodelijk zijn voor de creativiteit. En wat is het nut van herkenbaarheid als je één keer per jaar heel verschillende voorstellingen op de planken brengt?
Kortom, een hoop om over na te denken, en helaas was er te weinig tijd om bij dit soort vragen stil te staan.

Aan het eind van een levendige avond was er nog tijd om even naar de nieuwste aanwinsten op internet te kijken met TA-webmaster Dieke van der Spek; Facebook en Twitter zijn voor TA een grote plaats gaan innemen als PR-instrumenten, en in hoog tempo werden alle verworvenheden daarvan doorgelopen. Mijn indruk was dat dit vooral iets oplevert als je veel tijd kunt steken in het bijhouden daarvan, maar ik moet de hele reader die we kregen uitgereikt nog goed doorlezen.

Mijn persoonlijke conclusie aan het eind van deze avond was dat Illuster wellicht een aantal mogelijkheden op pr-gebied laat liggen, maar dat we ons ook kunnen afvragen of het loont om al die andere zaken er ook bij te betrekken. Zolang wij onze voorstellingen uitverkopen kun je de rest beschouwen als franje, maar op langere termijn kan het heel nuttig zijn om Illuster bij een groter publiek onder de aandacht te brengen. Daarvoor is een herkenbaar smoel wel belangrijk.

Al met al een heel interessante avond, en ook heel leuk om contact te hebben met pr-mensen van de andere groepen en te horen hoe zij over dingen nadenken. Die toegevoegde waarde van het samen werken van al deze groepen begint duidelijk te worden, ik verheug mij op meer.

Een gedachte over “Expertmeeting PR”

Reacties zijn gesloten.